• نام پروژه: سنگبری عابدی

مدیرعامل:عابدی

آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 14

X