• نام پروژه: سنگبری حمزه

مدیر عامل: علی دفاعی

تلفن : 03133802514
آدرس کارخانه : اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-فرعی26
X